CULINARIA | Restauracja, Catering, Pizza, Organizacja wesel | Bogdanowo - Oborniki

Karta Menu

... Stwórca każąc człowiekowi jeść, aby mógł żyć, za zachętę dał mu apetyt, a za nagrodę – przyjemność ...
... Lord told the man how to eat, to survive for encourage gave him appetite and for prize - gave pleasure...

Restauracja Culinaria - Królestwo dobrego smaku.